ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Supply Chain ข้าวฮางสกลนครสู่อาเซียน

 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Supply chain ข้าวฮางสกลนครสู่อาเซียน

ณ บ้านนาเลา ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559  เวลา 07.30 น. – 17.45 น.วันที่ : 27 เม.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 336

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101