ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์และเซ็นสัญญารับทุนสนับสนุนจากบริษัท ซีพีออลล์สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์และเซ็นสัญญารับทุนสนับสนุนจากบริษัท ซีพีออลล์สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 

ขั้นตอนการสัมภาษณ์และเซ็นสัญญารับเงินสนับสนุน

แบบฟอร์มรตรวจร่างกาย

เอกสารประกอบการเซ็นสัญญาขอทุนวันที่ : 9 มี.ค. 2559
ที่มา :
อ่าน : 462

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101