สารจากคณบดี

Embed code :
Link :
หมวดหมู่วิดีโอ :

วันที่ : 11 มิ.ย. 2555
ที่มา :
ดู : 2101

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101